GaSe kristallary

GaSe kristalyny ulanyp, tolkun uzynlygy 58.2 mk-dan 3540 µm (172 sm-1-den 2,82 sm-1) aralygynda düzüldi, iň ýokary güýji 209 Wt-a ýetdi we bu THz-iň çykyş güýjünde ep-esli gowulaşdy. çeşmesi 209 Wt-dan 389 Wt çenli

ZnGeP2 kristallary

Beýleki tarapdan, ZnGeP2 kristalyndaky DFG esasynda çykyş tolkun uzynlygy degişlilikde iki faza gabat gelýän konfigurasiýa üçin 83.1–1642 mk we 80.2–1416 mk aralygynda düzüldi. Çykyş güýji 134 Wt ýetdi.

12ddf4347b16ddf88185a25b2bce7c3

GaP kristallary

GaP kristalyny ulanyp, tolkun uzynlygy 71.1−2830 mk aralygynda düzüldi, iň ýokary güýji 15,6 Wt. GaPe we ZnGeP2-den GaP ulanmagyň artykmaçlygy äşgärdir: tolkun uzynlygyny sazlamak üçin kristal aýlanma zerur däl. , diňe bir garyşyk şöhläniň tolkun uzynlygyny 15.3 nm ýaly giň zolakda sazlamaly.

Gysgaça jemlemek

0,1% öwrülişiň netijeliligi, nasos çeşmesi hökmünde täjirçilik taýdan elýeterli lazer ulgamyny ulanyp, planşet ulgamy üçin gazanylan iň ýokary derejedir. GaSe THz çeşmesi bilen bäsleşip biljek ýeke-täk THz çeşmesi erkin elektron lazerdir, bu gaty uly we ullakan elektrik güýjüni sarp edýär.Mundan başga-da, buTHz çeşmeleriniň çykyş tolkun uzynlyklary, hersi diňe belli bir tolkun uzynlygyny döredip bilýän kwant kaskad lazerlerinden tapawutlylykda gaty giň diapazonlarda düzülip bilner. Şonuň üçin giňden sazlanyp bilinýän monohromatiki THz çeşmelerini ulanyp amala aşyryp boljak käbir programmalar bolmazdy. ýerine subpikosekunt THz impulslaryna ýa-da kwant kaskad lazerlerine bil baglamak mümkin.

Salgylanma:

Ujiuji J. Ding we Wei Şi "Roman, THSA çeşmelerine we surata düşürmek üçin otag temperaturasynda detektorlara çemeleşýär" OSA / OSHS 2005.

Iş wagty: 18-2022-nji oktýabr