Nd: YVO4 kristallary

Nd: YVO4, häzirki täjirçilik lazer kristallarynyň arasynda, esasanam pes we orta güýç dykyzlygy üçin diod nasoslamak üçin iň täsirli lazer kabul ediji kristaldyr.Bu, esasan, siňdiriş we zyňyndy aýratynlyklary Nd: YAG-dan ýokary.Lazer diodlary bilen sorulýan Nd: YVO4 kristal ýokary NLO koeffisiýent kristallary (LBO, BBO ýa-da KTP) bilen ýakyn infragyzyldan çykyşy ýygy-ýygydan ýaşyl, gök ýa-da UV-e geçirmek üçin birleşdirildi.


 • Atom dykyzlygy:1.26x1020 atom / cm3 (Nd1.0%)
 • Kristal gurluş öýjük parametri:Zirkon Tetragonal, kosmos topary D4h-I4 / amd a = b = 7.1193Å, c = 6.2892Å
 • Dykyzlygy:4.22g / cm3
 • Mohs gatylygy:4-5 (Aýna ýaly)
 • Malylylyk giňelme koeffisienti (300K):αa = 4.43x10-6 / K αc = 11.37x10-6 / K.
 • Malylylyk geçirijilik koeffisienti (300K):∥C : 0.0523W / cm / K.
  ⊥C : 0.0510W / sm / K.
 • Tolkun uzynlygy:1064nm , 1342nm
 • Malylylyk optiki koeffisiýenti (300K):dno / dT = 8.5 × 10-6 / K.
  dne / dT = 2.9 × 10-6 / K.
 • Höweslendirilen zyňyndy kesişmesi:25 × 10-19cm2 @ 1064nm
 • Önümiň jikme-jigi

  Esasy häsiýetler

  Nd: YVO4, häzirki täjirçilik lazer kristallarynyň arasynda, esasanam pes we orta güýç dykyzlygy üçin diod nasoslamak üçin iň täsirli lazer kabul ediji kristaldyr.Bu, esasan, siňdiriş we zyňyndy aýratynlyklary Nd: YAG-dan ýokary.Lazer diodlary bilen sorulýan Nd: YVO4 kristal ýokary NLO koeffisiýent kristallary (LBO, BBO ýa-da KTP) bilen ýakyn infragyzyldan çykyşy ýygy-ýygydan ýaşyl, gök ýa-da UV-e geçirmek üçin birleşdirildi.Solidhli berk döwlet lazerlerini gurmak üçin bu birleşme, işlemek, material gaýtadan işlemek, spektroskopiýa, wafli barlamak, ýagtylyk displeýleri, lukmançylyk diagnostikasy, lazer çap etmek we maglumatlary saklamak we ş.m. ýaly lazerleriň iň giňden ulanylýan programmalaryny öz içine alyp bilýän ideal lazer guralydyr. Nd: YVO4 esasly diodly nasosly gaty döwlet lazerleri, adatça ykjam dizaýn we bir uzynlyk re modeimli çykyşlar talap edilende, adatça suw bilen sowadylan ion lazerleriniň we lampa nasosly lazerleriň agdyklyk edýän bazarlaryny çalt eýeleýändigini görkezdi.
  Nd: YVO4-iň Nd-den artykmaçlyklary: YAG:
  • 808 nm töweregi giň nasos zolagyndan takmynan bäş esse uly siňdiriş effekti (şonuň üçin nasos tolkun uzynlygyna baglylyk has pes we ýeke re modeimiň çykyşyna güýçli tendensiýa);
  • 1064nm uzynlykdaky tolkun uzynlygynda üç esse uly stimulirlenen zyňyndy kesiş;
  • Has pes lizing bosagasy we has ýokary eňňit netijeliligi;
  • Uly birefringensiýa bilen bir bitewi kristal hökmünde zyňyndy diňe çyzykly polýarlaşýar.
  Nd-iň lazer aýratynlyklary: YVO4:
  • Nd: YVO4-iň iň özüne çekiji häsiýeti, Nd: YAG bilen deňeşdirilende, häzirki bar bolan ýokary güýçli lazer diodlarynyň standartyna gabat gelýän 808nm pik nasos tolkun uzynlygynyň töwereginde has giň siňdiriş zolagynda 5 esse uly siňdiriş koeffisiýenti.Bu, lazer üçin ulanylyp bilinjek has ykjam lazer ulgamyna alyp barýan has kiçi kristal diýmekdir.Berlen çykyş güýji üçin bu, lazer diodynyň işleýän pes güýji derejesini aňladýar, şeýlelik bilen gymmat lazer diodynyň ömrüni uzaldýar.Nd: YVO4-iň has giň siňdiriş zolagy, Nd: YAG-dan 2,4-6,3 esse ýokary bolup biler.Has täsirli nasos bermekden başga-da, diod spesifikasiýalarynyň has giň görnüşini saýlamagy aňladýar.Bu arzan bahany saýlamak üçin has giň çydamlylyk üçin lazer ulgamy öndürijilerine peýdaly bolar.
  • Nd: YVO4 kristalynyň 1064nm we 1342nm aralygynda has uly stimulirlenen zyňyndy kesişleri bar.Haçan-da bir ok Nd: YVO4 kristal lazany 1064 m aralygynda kesilende, Nd: YAG-dan takmynan 4 esse ýokary, 1340nm-de stimulirlenen kesiş 18 esse uludyr, bu bolsa CW operasiýasynyň Nd: YAG-dan has ýokary bolmagyna sebäp bolýar. 1320nm.Bular Nd: YVO4 lazerini iki tolkun uzynlygynda güýçli bir çyzykly emissiýany saklamak aňsatlaşdyrýar.
  • Nd: YVO4 lazerleriniň ýene bir möhüm häsiýeti, sebäbi Nd: YAG ýaly kubyň ýokary simmetriýasy däl-de, birkemsiz bolany üçin, diňe çyzykly polýarizirlenen lazeri çykarýar, şeýlelik bilen ýygylygyň öwrülmegine islenmeýän birefringent täsirlerden gaça durýar.Nd: YVO4-iň ömri Nd: YAG-dan takmynan 2,7 esse gysga bolsa-da, nasos kwantynyň ýokary netijeliligi sebäpli lazer boşlugyny dogry dizaýn etmek üçin eňňit netijeliligi henizem ýokary bolup biler.

  Atom dykyzlygy 1,26 × 1020 atom / cm3 (Nd1.0%)
  Kristal gurluşCell parametri Zirkon Tetragonal, kosmos topary D4h-I4 / amd
  a = b = 7.1193Å, c = 6.2892Å
  Dykyzlygy 4.22g / cm3
  Mohs gatylygy 4-5 (Aýna ýaly)
  Malylylyk giňelme koeffisiýenti300K αa = 4.43 × 10-6 / K.
  αc = 11.37 × 10-6 / K.
  Malylylyk geçirijilik koeffisiýenti300K ∥C0.0523W / sm / K.
  ⊥C0.0510W / sm / K.
  Tolkun uzynlygy 1064nm1342nm
  Malylylyk optiki koeffisiýenti300K dno / dT = 8.5 × 10-6 / K.
  dne / dT = 2.9 × 10-6 / K.
  Höweslendirilen zyňyndy kesiş 25 × 10-19cm2 @ 1064nm
  Floresan ömri 90μs (1%)
  Absorbsiýa koeffisiýenti 31.4 sm-1 @ 810nm
  Içki ýitgi 0.02cm-1 @ 1064nm
  Zolak giňligini gazanmak 0.96nm@1064nm
  Polýarizirlenen lazer zyňylyşy polýarizasiýa;optiki ok bilen parallel (c-ok)
  Diod optiki netijelilige optiki nasos berdi > 60%

  Tehniki parametrler:

  Çamfer <λ / 4 @ 633nm
  Ölçegli çydamlylyk (W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.2 / -0.1mm)L2,5 mm(W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.5 / -0.1mm)L2,5 mm
  Aperturany arassalaň Merkezi 95%
  Tekizlik λ / 8 @ 633 nm, λ / 4 @ 633nmgalyňlygy 2 mm-den az
  Faceerüsti hil 10/5 MIL-O-1380A üçin çyzmak / gazmak
  Parallelizm 20 ark sekuntdan gowy
  Perpendikulýarlyk Perpendikulýarlyk
  Çamfer 0.15x45deg
  Örtük 1064nmR0,2%HR örtük1064nmR99,8%808nmT95%