• Açylmadyk YAG kristallary

  Açylmadyk YAG kristallary

  Açylmadyk Yttrium Alýuminiý Garnet (Y3Al5O12 ýa-da YAG), UV we IR optikasy üçin ulanyp boljak täze substrat we optiki materialdyr.Esasanam ýokary temperatura we ýokary energiýa goşundylary üçin peýdalydyr.YAG-yň mehaniki we himiki durnuklylygy Safiriňkä meňzeýär.

 • Açylmadyk YAP kristallary

  Açylmadyk YAP kristallary

  Uly dykyzlygy, ýokary mehaniki güýji, durnukly himiki aýratynlyklary, organiki kislotada eremeýän, aşgar garşylygy we ýokary ýylylyk geçirijiligi we ýylylyk ýaýramagy bilen YAP.YAP ideal lazer substrat kristalydyr.

 • Açylmadyk YVO4 kristal

  Açylmadyk YVO4 kristal

  Açylmadyk YVO 4 kristal ajaýyp täze döredilen birefringens optiki kristaldyr we birfringensiýasy sebäpli köp şöhleleri onlaýn_orderings-de ýerleşdirýär.

 • Ce: YAG kristallary

  Ce: YAG kristallary

  Ce: YAG kristaly sintilýasiýa kristallarynyň möhüm görnüşidir.Beýleki organiki däl sintilýatorlar bilen deňeşdirilende, Ce: YAG kristaly ýokary ýagtylygy we giň ýagtylyk impulsyny saklaýar.Esasanam, zyňyndy derejesi 550nm bolup, kremniniň fotodiod kesgitlemesiniň tolkun uzynlygyny kesgitleýän duýgurlyk bilen gowy gabat gelýär.Şeýlelik bilen, fotodiody detektor we sintilýator hökmünde kabul eden enjamlaryň sintilýatorlary, ýagty zarýadly bölejikleri tapmak üçin örän amatlydyr.Bu wagt ýokary birikdirme netijeliligine ýetip bolýar.Mundan başga-da, Ce: YAG, katod şöhlelerinde we ak ýagtylyk diodlarynda fosfor hökmünde ulanylyp bilner.

 • TGG kristallary

  TGG kristallary

  TGG, 475-500nm-den başga 400nm-1100nm aralygynda dürli Faradaý enjamlarynda (Rotator we izolýator) ulanylýan ajaýyp magneto-optiki kristaldyr.

 • GGG kristallary

  GGG kristallary

  Gallium Gadolinium Garnet (Gd3Ga5O12ýa-da GGG) ýeke kristal gowy optiki, mehaniki we ýylylyk aýratynlyklary bolan materialdyr, bu dürli optiki komponentleri ýasamakda, şeýle hem magneto-optiki filmler we ýokary temperaturaly super geçirijiler üçin substrat materialdyr. Bu iň oňat substrat materialdyr optiki aragatnaşykda örän möhüm enjam bolan infragyzyl optiki izolýator (1,3 we 1.5um).

12Indiki>>> Sahypa 1/2