Tm: YAP kristallary

Tm dopirlenen kristallar, 2um töweregi emissiýa tolkun uzynlygy bilen düzülip bilinýän berk lazer çeşmeleri üçin saýlama materialy hökmünde hödürleýän birnäçe özüne çekiji aýratynlyklary öz içine alýar.Tm: YAG lazeriniň 1,91-den 2.15-e çenli sazlanyp bilinjekdigi görkezildi.Şonuň ýaly-da, Tm: YAP lazeri 1,85-den 2,03 um aralygynda sazlap bilýär. Tm-iň üç derejeli ulgamy: doply kristallar degişli nasos geometriýasyny we işjeň metbugatdan gowy ýylylyk çykarmagy talap edýär.


 • Kosmos topary:D162h (Pnma)
 • Panel yzygiderliligi (Å):a = 5.307, b = 7.355, c = 5.176
 • Eriş nokady (℃):1850 ± 30
 • Eriş nokady (℃):0.11
 • Malylylyk giňelişi (10)-6· K.-1): 4.3 // a, 10.8 // b, 9.5 // c
 • Dykyzlygy (g / sm-3): 4.3 // a, 10.8 // b, 9.5 // c
 • Döwülme görkezijisi:1.943 // a, 1.952 // b, 1,929 // c 0,589 mm
 • Gatylyk (Mohs şkalasy):8.5-9
 • Önümiň jikme-jigi

  Spesifikasiýa

  Tm dopirlenen kristallar, 2um töweregi emissiýa tolkun uzynlygy bilen düzülip bilinýän berk lazer çeşmeleri üçin saýlama materialy hökmünde hödürleýän birnäçe özüne çekiji aýratynlyklary öz içine alýar.Tm: YAG lazeriniň 1,91-den 2.15-e çenli sazlanyp bilinjekdigi görkezildi.Şonuň ýaly-da, Tm: YAP lazeri 1,85-den 2,03 um aralygynda sazlap bilýär. Tm-iň üç derejeli ulgamy: doply kristallar degişli nasos geometriýasyny we işjeň metbugatdan gowy ýylylyk çykarmagy talap edýär. Beýleki tarapdan, Tm doped materiallary a energyokary energiýaly Q-kommutasiýa işi üçin özüne çekiji uzyn floresan ömri. Şeýle hem, goňşy Tm3 + ionlary bilen täsirli kesişmek, bir sorulýan nasos fotony üçin ýokary lazer derejesinde iki tolgundyryjy foton öndürýär. Bu lazeri kwant bilen örän täsirli edýär netijeliligi ikä ýakynlaşýar we ýylylyk ýüküni azaldýar.
  Tm: YAG we Tm: YAP lukmançylyk lazerlerinde, radarlarda we atmosfera duýgurlygynda ulanyldy.
  Tm-iň aýratynlyklary: YAP kristallaryň ugruna baglydyr. 'A' ýa-da 'b' okunyň boýunda kesilen kristallar köplenç ulanylýar.
  Tm-iň artykmaçlyklary: YAP Crysta:
  Tm bilen deňeşdirilende 2μm aralykda has ýokary netijelilik: YAG
  Çyzykly polýarlaşdyrylan çykyş şöhlesi
  Tm bilen deňeşdirilende 4nm giň siňdiriş zolagy: YAG
  AlGaAs diody bilen 795nm, Tm-iň adsorbsion pikinden has elýeterli: YAG 785nm

  Esasy aýratynlyklary:

  Kosmos topary D162h (Pnma)
  Panel yzygiderliligi (Å) a = 5.307, b = 7.355, c = 5.176
  Ereýän nokat (℃) 1850 ± 30
  Ereýän nokat (℃) 0.11
  Malylylyk giňelişi (10)-6· K.-1) 4.3 // a, 10.8 // b, 9.5 // c
  Dykyzlygy (g / sm-3) 4.3 // a, 10.8 // b, 9.5 // c
  Döwülme görkezijisi 1.943 // a, 1.952 // b, 1.929 // pişik 0,589 mm 
  Gatylyk (Mohs şkalasy) 8.5-9

  Aýratynlyklary

  Dopant birleşmesi Tm: 0,2 ~ 15at%
  Ugrukdyrma 5 ° içinde
  “Öňdäki ýoýulma <0.125A/inch@632.8nm
  7od ululykda diametri 2 ~ 10mm, Uzynlygy 2 ~ 100mm Jpon müşderiniň haýyşy
  Ölçegli çydamlylyk Diametri + 0.00 / -0.05mm, Uzynlygy: ± 0.5mm
  Barrel gutardy Ounder ýa-da ýalpyldawuk
  Parallelizm ≤10 ″
  Perpendikulýarlyk ≤5 ′
  Tekizlik ≤λ/8@632.8nm
  ýeriň hili L0-5 (MIL-0-13830B)
  Çamfer 3.15 ± 0,05 mm
  AR örtüginiň şöhlelenmesi <0,25%