Hyzmatlarymyz

23    Optika önümçiligi

23    Optiki gaýtadan işlemek

23    Optiki örtük

23    Optiki gözden geçirmek

23    Optikany abatlamak

23    Tehniki maslahat beriş

Önümçilik

Optika önümçiligi

12 ýyldan gowrak wagt bäri kristal esasly optiki komponentleri, esasanam çyzykly däl optiki resminamalary öndürmäge borçlanýarys.

01

Optiki gaýtadan işlemek

Optiki komponentleri gaýtadan işlemek üçin esasy inersenerler toparymyz bar.kesmekde we ýuwmakda baý tejribesi bar.

Örtük

Optiki örtük

Aýry-aýry örtük talaplaryny kanagatlandyrmak üçin sargyt her bir müşderi üçin üýtgeýär.örtügiň hilini ýokarlandyrmak ugrundaky ädimimizi hem duruzmaýarys.

asdzxcxz1
gözden geçirmek

Optiki gözden geçirmek

Her bir element müşderilere ibermezden ozal gowy ideg edilýär. Bu maksat bilen, adatça 100 esse ululykda ýeriň hilini barlaň we şöhle görnüşine meňzeş aýratyn gözleg talaplary we WFD hem sargytlara laýyklykda kabul edilýär.

abatlamak

Optikany abatlamak

Üýtgeşik programmalara gabat gelmek.Bu ýörişde zeper ýeten ýokary güýçli kristallar ýaly. Biz professional abatlaýyş hyzmatlaryny hem edýärismüşderiler üçin.

kefu

Tehniki maslahat beriş

ulgamyňyzy nädip düzmelidigiňizi ýa-da bu programmada haýsy materialyň ulanylyp bilinjekdigini bilmeýän bolsaňyz, alada etme.Mugt hünär maslahatyny berip biljek inersenerlerimiz bar. Diňe sorap bilersiňiz.

Hyzmatlarymyz

DIEN TECH, Nd : YAG 、 Nd , Ce : YAG 、 Yb : YAG 、 Nd : YAP 、 Nd : YVO4 ýaly 1-2um lazer kristallaryny üpjün edýär.2 ~ 3um lazer kristallary , : Ho : YAG 、 Ho : YAP 、 CTH : YAG 、 Er: YAG 、 Er : YSGG 、 Cr , Er : YSGG 、 Fe : ZnSe 、 Cr : ZnSe.Uzyn tolkun uzynlygy NLO kristallary , meselem : ZGP 、 AGS 、 AGSE 、 AGISE 、 CdSe.Şeýle hem beýleki kristal esasly optiki komponentler we enjamlar.
Optiki elementleri öndürmek, gaýtadan işlemek, örtmek, bejermek ýaly mümkinçiliklerimiz we lazer ulgamynyň we tehniki maslahat berişiň ähli toplumy bilen müşderilere kömek edip bileris.Talaplaryňyz bar bolsa, kömek etmäge şat.

c26ea035aec1364813724d5f4727d39