GaSe Kristal

Gallium Selenide (GaSe) çyzykly däl optiki ýeke kristal, uly çyzykly däl koeffisiýenti, ýokary zyýan çäklerini we giň aç-açanlygy birleşdirýär.IR-iň ortasyndaky SHG üçin gaty amatly material.


 • Aç-açanlyk aralygy:µm 0.62 - 20
 • Nokat topary:6m2
 • Paneliň parametrleri:a = 3.74, c = 15.89 Å
 • Dykyzlygy:g / cm3 5.03
 • Mohs gatylygy: 2
 • Döwülme görkezijiler:5.3 µm no = 2.7233, ne = 2.3966
 • Çyzykly däl koeffisiýent:agşam / V d22 = 54
 • Optiki zyýan çäkleri:MW / cm2 28 (9,3 µm, 150 ns);0,5 (10,6 µm, CW re modeiminde);30 (1.064 µm, 10 ns)
 • Önümiň jikme-jigi

  Synag hasabaty

  Wideo

  Bir Stocka sanawy

  Gallium Selenide (GaSe) çyzykly däl optiki ýeke kristal, uly çyzykly däl koeffisiýenti, ýokary zyýan çäklerini we giň aç-açanlygy birleşdirýär.GaSe, IR-iň ortalarynda SHG üçin örän amatly materialdyr.DIEN TEHNIKASYGaSe kristalyny özboluşly uly ululyk we ýokary hilli üpjün etmek.

  GaSe-iň ýygylygyny iki esse artdyrmak tolkun uzynlygy 6.0 µm bilen 12.0 µm aralygynda öwrenildi.GaSe, CO2 lazeriniň netijeli SHG (9% -e çenli öwrülişi) üçin üstünlikli ulanyldy;impulsly CO, CO2 we himiki DF-lazer (l = 2.36 µm) radiasiýa SHG üçin;CO we CO2 lazer şöhleleriniň görünýän aralyga öwrülmegi;Neodymium bilen infragyzyl boýag lazeriniň ýa-da (F -) - merkezi lazer impulslarynyň tapawut ýygylygy garyşmagy arkaly infragyzyl impulslaryň emele gelmegi;3,5-18 mµ aralygynda OPG ýagtylyk öndürmek;terahertz (rentgen) şöhlelenmesi.Programmalaryň çäklerini çäklendirýän material gurluşy (001 tekizligi bilen ýapyşmak) sebäpli belli bir faza gabat gelýän burçlar üçin kristallary kesmek mümkin däl.
  GaSe gaty ýumşak we gatlakly kristal.Görkezilen galyňlygy bolan kristal öndürmek üçin boş galyňlygy alýarys, Mysal üçin, 1-2 mm galyňlykda, üstki tekizligi we tekizligini saklamak bilen sargyt edilen galyňlyga ýakynlaşmak üçin gatlak bilen gatlagy aýryp başlaýarys.Şeýle-de bolsa, galyňlygy üçin takmynan 0,2-0,3 mm ýa-da ondan az GaSe plastinka aňsatlyk bilen egilýär we tekiz ýerine derek egri ýer alýarys.
  Şeýlelik bilen, adatça CA açylýan dia bilen 1-nji saklaýjyda oturdylan 10x10 mm kristal üçin 0,2 mm galyňlykda galýarys.9-9.5 mm.
  Käwagt 0,1 mm kristallar üçin sargytlary kabul edýäris, ýöne şeýle inçe kristallar üçin gowy tekizligi kepillendirmeýäris.
  GaSe kristallarynyň goşundylary:
  • THz (rentgen) radiasiýa öndürmek ;
  • THz aralygy : 0.1-4 THz ;
  • CO 2 lazeriniň täsirli SHG (9% -e çenli öwrülişi);
  Impulsly CO, CO2 we himiki DF-lazer (l = 2.36 mkm) radiasiýa SHG üçin;
  • CO we CO2 lazer şöhleleriniň görünýän aralyga öwrülmegi;Neodymium bilen infragyzyl boýag lazeriniň ýa-da (F -) - merkezi lazer impulslarynyň tapawut ýygylygy garyşmagy arkaly infragyzyl impulslaryň emele gelmegi;
  • 3,5-18 km aralygynda OPG ýagtylyk öndürmek.
  IR-iň ortasyndaky SHG (CO2, CO, himiki DF-lazer we ş.m.)
  IR lazer şöhleleriniň görünýän diapazona öwrülmegi
  3 - 20 µm aralygynda parametriki nesil
  GaSe kristallarynyň esasy aýratynlyklary:
  Aç-açanlyk aralygy, µm 0.62 - 20
  Nokat topary 6m2
  Paneliň parametrleri a = 3.74, c = 15.89 Å
  Dykyzlygy, g / cm3 5.03
  Mohs gatylygy 2
  Döwülme görkezijiler:
  5.3 µm no = 2.7233, ne = 2.3966
  10.6 µm no = 2.6975, ne = 2.3745
  Çyzykly däl koeffisiýent, agşam / V d22 = 54
  4.3 ° 5,3 m-den ýöräň
  Optiki zeper çäkleri, MW / cm2 28 (9,3 µm, 150 ns);0,5 (10,6 µm, CW re modeiminde);30 (1.064 µm, 10 ns)

  dc0fb8af2646ed87f8d7ce9919aa1a4bec6c026f842ca4e1755156e33efd49

  Model Haryt Ölçegi Dag Mukdar
  DE0553 GaSe φ7 * 0.6mm φ25.4mm 2