LBO Kristal

LB. .


 • Kristal gurluşy:Ortorombik, Pna21 kosmos topary, nokat topary mm2
 • Panel parametri:a = 8.4473Å, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2
 • Eriş nokady:Takmynan 834 ℃
 • Mohs gatylygy: 6
 • Dykyzlygy:2.47g / cm3
 • Malylylyk giňeliş koeffisientleri:αx = 10.8x10-5 / K, αy = -8.8x10-5 / K, αz = 3.4x10-5 / K
 • αx = 10.8x10-5 / K, αy = -8.8x10-5 / K, αz = 3.4x10-5 / K:3.5W / m / K.
 • Önümiň jikme-jigi

  Tehniki parametrler

  LB. .
  LBO, SH ýa-da THG Nd: YAG we Nd: YLF lazerleri üçin faza gabat gelýär, I ýa-da II görnüşli özara täsir ulanyp.Otag otagynyň temperaturasynda SHG üçin I faza gabat gelmek mümkin we esasy XY we XZ uçarlarynda iň ýokary täsirli SHG koeffisiýenti 551nm-den 2600nm töweregi.SHG öwrülişiň impuls üçin 70% -den gowrak we cw Nd: YAG lazerleri üçin 30%, Nd: YAG lazeri impuls üçin THG öwrülişiniň netijeliligi 60% -den ýokary boldy.
  LBO giň sazlanyp bilinýän tolkun uzynlygy we ýokary güýji bolan OPO we OPA üçin ajaýyp NLO kristalydyr.SHG we THG Nd: YAG lazeri we 308nm aralykda XeCl eksimer lazeri bilen sorulýan bu OPO we OPA habar berildi.I görnüşiň we II görnüşli fazanyň gabat gelmeginiň özboluşly aýratynlyklary, şeýle hem NCPM, LBO-nyň OPO we OPA gözleglerinde we ulanylyşynda uly otag galdyrýar.
  Üstünlikleri:
  • 160nm-den 2600nm-e çenli giň aýdyňlyk;
  • Optokary optiki birmeňzeşlik (δn≈10-6 / sm) we goşulmakdan azat;
  • Deňeşdirilende uly täsirli SHG koeffisiýenti (KDP-den takmynan üç esse);
  • damageokary zyýan çäkleri;
  • Giň kabul ediş burçy we kiçi gezelenç;
  • I görnüşi we giň tolkun uzynlygy diapazonynda kritiki däl fazanyň gabat gelmegi (NCPM);
  • 1300nm töweregi spektral NCPM.
  Goýmalar:
  • 395nm-de 480mW-dan gowrak çykyş 2W re modeimli gulplanan Ti: Safir lazerini (<2ps, 82MHz) iki esse köpeltmek arkaly emele gelýär.Tolkun uzynlygy 700-900nm aralygy 5x3x8mm3 LBO kristal bilen örtülendir.
  • 80W-den gowrak ýaşyl önüm, Q-kommutator Nd: YAG lazeri, 18 mm uzynlykdaky LBO kristal görnüşinde alynýar.
  • Nas: YLF lazer (> 500μJ @ 1047nm, <7ns, 0-10KHz) diodyň ýygylygynyň iki esse köpelmegi 9 mm uzynlykdaky LBO kristalynda 40% -den ýokary öwrüliş netijeliligine ýetýär.
  • 187,7 nm-de VUV çykyşy jem ýygylygy arkaly alynýar.
  • 355nm-de 2mJ / impuls difraksiýa bilen çäklendirilen şöhle, Q-çalyşýan Nd: YAG lazerini üç esse köpeltmek arkaly alynýar.
  • OPO bilen 355nm nasos bilen ýokary derejede umumy öwrüliş netijeliligi we 540-1030nm tolkun uzynlygy diapazony alyndy.
  • Nasosdan-signal energiýa öwrülişiniň 30% netijeliligi bilen 355nm nasoslanan I OPA görnüşi habar berildi.
  • 308nm-de XeCl eksimer lazeri bilen sorulan II görnüşli NCPM OPO 16,5% öwrüliş netijeliligini gazandy we dürli nasos çeşmeleri we temperatura sazlamak bilen ortaça sazlanyp bilinýän tolkun uzynlygy diapazonlaryny alyp bolýar.
  • NCPM usulyny ulanyp, Nd-iň SHG tarapyndan sorulan I OPA görnüşi: 532nm-de YAG lazeri, 106.5 ℃-dan 148.5 temperature çenli temperatura sazlamak arkaly 750nm-den 1800nm ​​çenli giň gerimli aralygy öz içine alýar.
  • II görnüşi NCPM LBO optiki parametriki generator (OPG) we I kritiki faza gabat gelýän BBO-ny OPA hökmünde ulanmak arkaly dar çyzyk giňligi (0,15nm) we ýokary nasos-signal signallaryny energiýa öwürmek netijeliligi (32,7%) alyndy. 4,8mJ, 30ps lazer bilen 354,7nm nasos edilende.Tolkun uzynlygyny sazlamak aralygy 482,6nm-den 415,9nm-a çenli LBO-nyň temperaturasyny ýokarlandyrmak ýa-da BBO aýlamak arkaly örtüldi.

  Esasy häsiýetler

  Kristal gurluş

  Ortorombik, Pna21 kosmos topary, nokat topary mm2

  Panel parametri

  a = 8.4473Å, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2

  Eriş nokady

  Takmynan 834 ℃

  Mohs gatylygy

  6

  Dykyzlygy

  2.47g / cm3

  Malylylyk giňeliş koeffisientleri

  αx = 10.8 × 10-5 / K, αy = -8.8 × 10-5 / K, αz = 3,4 × 10-5 / K

  Malylylyk geçirijilik koeffisientleri

  3.5W / m / K.

  Aç-açanlyk aralygy

  160-2600nm

  SHG Fazanyň gabat gelýän aralygy

  551-2600nm (I görnüş) 790-2150nm (II görnüş)

  Termiki-optiki koeffisiýenti (/ ℃, μm)

  dnx / dT = -9.3X10-6
  dny / dT = -13.6X10-6
  dnz / dT = (- 6.3-2.1λ) X10-6

  Absorbsiýa koeffisientleri

  1064nm-de <0,1% / sm <533nm-de 0,3% / sm

  Burç kabul etmek

  6.54mrad · sm (φ, I görnüş, 1064 SHG)
  15.27mrad · sm (θ, II görnüş, 1064 SHG)

  Temperaturany kabul etmek

  4,7 ℃ · sm (I görnüş, 1064 SHG)
  7.5 ℃ · sm (II görnüş, 1064 SHG)

  Spektral kabul etmek

  1.0nm · sm (I görnüş, 1064 SHG)
  1,3nm · sm (II görnüş, 1064 SHG)

  Pyýada burçy

  0.60 ° (I görnüşi 1064 SHG)
  0.12 ° (II görnüş 1064 SHG)

   

  Tehniki parametrler
  Ölçege çydamlylyk (W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.5 / -0.1mm) (L≥2.5mm) (W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.1 / -0.1 mm) (L <2,5mm)
  Aperturany arassalaň diametriň merkezi 90% 50mW ýaşyl lazer bilen barlananda görünýän dargamak ýollary ýa-da merkezleri ýok
  Tekizlik λ / 8 @ 633nm-den az
  Tolkun meýdançasynyň ýoýulmagy λ / 8 @ 633nm-den az
  Çamfer ≤0.2mm x 45 °
  Çip ≤0.1mm
  Çyzmak / gazmak 10/5-den MIL-PRF-13830B-den has gowy
  Parallelizm 20 ark sekuntdan gowy
  Perpendikulýarlyk C5 minut
  Burç çydamlylygy △ θ≤0.25 °, △ 0.≤0.25 °
  Zeper ýetmegiň çäkleri [GW / cm2] > 1064nm üçin 10, TEM00, 10ns, 10HZ (diňe ýalpyldawuk)> 1064nm üçin 1, TEM00, 10ns, 10HZ (AR bilen örtülen)> 532nm üçin 0,5, TEM00, 10ns, 10HZ (AR bilen örtülen)