LiNbO3 kristallary

LiNbO3 Kristalözboluşly elektro-optiki, piezoelektrik, fotoelastik we çyzykly optiki häsiýetlere eýe.Güýçli birefringent.Lazer ýygylygyny iki esse köpeltmek, çyzykly optika, Jübi öýjükleri, optiki parametriki yrgyldamalar, lazerler üçin Q kommutasiýa enjamlary, beýleki akusto-optiki enjamlar, gigahertz ýygylyklary üçin optiki wyklýuçateller we ş.m. ulanylýar. Optiki tolkun goragçylary öndürmek üçin ajaýyp material we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

LiNbO3 Kristal özboluşly elektro-optiki, piezoelektrik, fotoelastik we çyzykly däl optiki aýratynlyklara eýedir.Güýçli birefringent.LiNbO3 lazer ýygylygyny iki esse köpeltmek, çyzykly optika, Jübi öýjükleri, optiki parametriki yrgyldamalar, lazerler üçin Q kommutasiýa enjamlary, beýleki akusto-optiki enjamlar, gigahert ýygylyklary üçin optiki wyklýuçateller we ş.m. ulanylýar LiNbO3 kristal optiki tolkun goragçylary öndürmek üçin ajaýyp materialdyr we ş.m. .
Adatça LiNbO3 wafli X kesilen, Y kesilen ýa-da trigonal gurluş bilen kesilen ýaly indekslenýär, ol hem altyburç gurluş bilen indekslenip bilner.Trigonal -index ulgamyndan [u 'v' w '] ---> [uvtw] ýaly altyburçlyga öwrülmegi aşakdaky formulalar bilen amala aşyrylýar:
X kesilen (110) = (11-20) ýa-da (22-40) XRD 2tta 36.56 ýa-da 77,73 dereje
Y-kesilen (010) = (10-10), (20-20) ýa-da (30-30) XRD 2theta 20.86,42.46,65.83 dereje.
LiNbO3 we MgO: LN Pockels Cell 420 - 5200 nm aralygynda örän giň tolkun uzynlygy aralygynda ýokary geçirijilige eýe.MgO: LiNbO3 EO Kristal LiNbO3 Kristalyna meňzeş elektro-optiki häsiýetlere eýedir, ýöne has ýokary zyýan çäkleri bar.MgO barada: LN Kristal, optiki gurşawyň refraktiw görkezijisi sesiň bolmagy bilen üýtgedilýär, akusto-optiki effekt diýilýär, köp enjamda ulanyp boljak optiki modulýatorlar, q wyklýuçateller, deflektorlar, süzgüçler, ýygylyk çalşygy we spektr seljerijiler.LN EO Q-kommutator we MgO: Coupletech tarapyndan öndürilen LN EO Q-Switch has ygtybarly we has ýokary öwrülişiklidir.