• GaSe Kristal

  GaSe Kristal

  Gallium Selenide (GaSe) çyzykly däl optiki ýeke kristal, uly çyzykly däl koeffisiýenti, ýokary zyýan çäklerini we giň aç-açanlygy birleşdirýär.IR-iň ortasyndaky SHG üçin gaty amatly material.

 • ZGP (ZnGeP2) kristallary

  ZGP (ZnGeP2) kristallary

  Uly çyzykly däl koeffisientlere (d36 = 75pm / V), giň infragyzyl aç-açanlyk diapazonyna (0.75-12μm), ýokary ýylylyk geçirijiligine (0.35W / (cm · K)), ýokary lazer zeper ýetmesi (2-5J / cm2) we ZGP kristallary gowy işleýän emläk, ZnGeP2 kristaly infragyzyl çyzykly optiki kristallaryň şasy diýlip atlandyrylýar we ýokary güýçli, sazlanyp bilinýän infragyzyl lazer öndürmek üçin iň oňat ýygylyk öwrüliş materialy bolup durýar.Örän pes siňdiriş koeffisiýenti bolan α <0.05 sm-1 (nasos tolkun uzynlyklarynda 2.0-2.1 mkm) ýokary optiki hil we uly diametrli ZGP kristallaryny OPO ýa-da OPA arkaly ýokary netijelilik bilen orta infragyzyl sazlap boljak lazer öndürmek üçin ulanyp bileris. prosesleri.

 • AGSe (AgGaSe2) kristallary

  AGSe (AgGaSe2) kristallary

  AGSeAgGaSe2 kristallarynyň zolak gyralary 0,73 we 18 µm.Peýdaly geçiriş aralygy (0.9–16 mk) we giň faza laýyklyk ukyby dürli lazerler bilen sorlanda OPO amaly programmalary üçin ajaýyp mümkinçilikleri üpjün edýär.Ho: YLF lazerini 2.05 µm nasoslanda 2,5–12 mkm aralygynda sazlamak alyndy;şeýle hem 1,4–1.55 mkm nasos berlende 1,9–5.5 mkm aralygynda kritiki däl faza laýyklygy (NCPM) işleýşi.AgGaSe2 (AgGaSe2) infragyzyl CO2 lazer şöhlelenmesi üçin täsirli ýygylygy iki esse kristal hökmünde görkezdi.

 • AGS (AgGaS2) kristallary

  AGS (AgGaS2) kristallary

  AGS 0,50-den 13,2 mk çenli aýdyňdyr.Çyzykly däl optiki koeffisiýenti, agzalan infragyzyl kristallaryň arasynda iň pes bolsa-da, 550 nm-de ýokary gysga tolkun uzynlygynyň açyklygy Nd: YAG lazer bilen sorulan OPO-larda ulanylýar;diod, Ti: Safir, Nd: YAG we IR boýag lazerleri bilen 3–12 µm aralygy öz içine alýan köp dürli ýygylyk garyşyk synaglarynda;göni infragyzyl garşylyk ulgamlarynda we CO2 lazeriniň SHG üçin.Inçe AgGaS2 (AGS) kristal plitalary, NIR tolkun uzynlygy impulslaryny ulanýan tapawut ýygylygy öndürmek arkaly orta IR aralygynda ultrases impuls öndürmek üçin meşhurdyr.

 • BGSe (BaGa4Se7) kristallary

  BGSe (BaGa4Se7) kristallary

  BGSe-iň (BaGa4Se7) ýokary hilli kristallary, 1983-nji ýylda asentrik ortorombiki gurluşy ýüze çykarylan we IR NLO täsiri 2009-njy ýylda habar berlen, halogen birleşmesiniň BaGa4S7 selenid analogydyr, täze döredilen IR NLO kristalydyr.Bridgman - Stockbarger tehnikasy arkaly alyndy.Bu kristal, 15 μm töweregi siňdiriş derejesinden başga, 0,47–18 mk giň aralykda ýokary geçirijiligi görkezýär.

 • BGGSe (BaGa2GeSe6) kristallary

  BGGSe (BaGa2GeSe6) kristallary

  BaGa2GeSe6 kristalynyň ýokary optiki zeper çäkleri (110 MW / cm2), giň spektral aç-açanlyk diapazony (0,5-18 mkm) we ýokary çyzyksyzlyk (d11 = 66 ± 15 pm / V) bar, bu kristal üçin özüne çekiji bolýar lazer radiasiýasynyň ýygylygyny IR-iň orta aralygyna öwürmek.

123Indiki>>> Sahypa 1/3