KTP Kristal

Kaliý titanil arsenaty (KTiOAsO4) ýa-da KTA kristaly, optiki parametriki yrgyldama (OPO) amaly üçin ajaýyp çyzykly optiki kristaldyr.Has gowy çyzykly optiki we elektro-optiki koeffisiýentleri bar, 2.0-5.0 mkm sebitde siňdirişi ep-esli azaldy, giň burç we temperatura zolagy, pes dielektrik yzygiderliligi.


 • Kristal gurluşy:Ortorombik
 • Eriş nokady:1172 ° C.
 • Kýuri nokady:936 ° C.
 • Paneliň parametrleri:a = 6.404Å, b = 10.615Å, c = 12.814Å, Z = 8
 • Çüýremegiň temperaturasy:~ 1150 ° C.
 • Geçiş temperaturasy:936 ° C.
 • Dykyzlygy:2.945 g / sm3
 • Önümiň jikme-jigi

  Tehniki parametrler

  Wideo

  Kaliý titanil fosfat (KTiOPO4 ýa-da KTP) KTP, ýygylygy iki esse köpeltmek üçin iň köp ulanylýan materialdyr: YAG we beýleki Nd-doply lazerler, esasanam güýç dykyzlygy pes ýa-da orta derejede bolanda.Şu güne çenli goşmaça we boşlugyň içindäki ýygylyk iki esse köpeldi Nd: KTP ulanýan lazerler görünýän boýag lazerleri we sazlap boljak Ti: Safir lazerleri we güýçlendirijileri üçin islenýän nasos çeşmesine öwrüldi.Şeýle hem, köp gözleg we önümçilik goşundylary üçin peýdaly ýaşyl çeşmelerdir.
  Şeýle hem, KTP 0.81µm diodyň we 1.064µm Nd: YAG lazeriniň gök ýagtylygy we Nd: YAG ýa-da Nd: YAP lazerlerini gyzyl çyra öndürmek üçin 1,3µm aralykda garyşdyrmak üçin ulanylýar.
  Üýtgeşik NLO aýratynlyklaryndan başga-da, KTP LiNbO3 bilen deňeşdirip boljak geljegi uly EO we dielektrik häsiýetlere eýe.Bu artykmaçlyklar KTP-ni dürli EO enjamlary üçin örän peýdaly edýär.
  KTP-iň beýleki artykmaçlyklary, ýokary zyýan çäkleri, giň optiki geçirijilik giňligi (> 15GHZ), ýylylyk we mehaniki durnuklylyk we pes ýitgi we ş.m. ýaly birleşdirilende, KTP LiNbO3 kristalyny EO modulýatorlarynyň ep-esli ulanylyşynda çalşar diýlip garaşylýar. .
  KTP kristallarynyň esasy aýratynlyklary :
  ● Netijeli ýygylygy öwürmek (1064nm SHG öwrülişiniň netijeliligi takmynan 80%)
  ● Uly çyzykly optiki koeffisiýentler (KDP-den 15 esse)
  Ang Giň burçly geçirijilik giňligi we kiçi gezelenç burçy
  ● Giň temperatura we spektral zolak
  ● termokary ýylylyk geçirijiligi (BNN kristalyndan 2 esse)
  Goýmalar:
  Green Greenaşyl / Gyzyl çykyş üçin Nd-doply lazerleriň ýygylygyny iki esse köpeltmek (SHG)
  Blue Mawy çykyş üçin Nd lazeriniň we diod lazeriniň ýygylyk garyndysy (SFM)
  0.6 Parametrik çeşmeler (OPG, OPA we OPO) 0,6mm-4,5mm düzülip bilinýän çykyş üçin
  ● Elektrik optiki (EO) modulýatorlar, optiki wyklýuçateller we ugrukdyryjy jübütler
  Integr Integrirlenen NLO we EO enjamlary üçin optiki tolkun gollanmalary a = 6.404Å, b = 10.615Å, c = 12.814Å, Z = 8

  Esasy aýratynlyklaryKTP
  Kristal gurluş Ortorombik
  Ereýän nokat 1172 ° C.
  Kýuri nokady 936 ° C.
  Paneliň parametrleri a = 6.404Å, b = 10.615Å, c = 12.814Å, Z = 8
  Çüýremegiň temperaturasy ~ 1150 ° C.
  Geçiş temperaturasy 936 ° C.
  Mohs gatylygy »5
  Dykyzlygy 2.945 g / sm3
  Reňk reňksiz
  Gigroskopiki duýgurlyk No
  Aýratyn ýylylyk 0.1737 kal / g. ° C.
  Malylylyk geçirijiligi 0,13 W / sm / ° C.
  Elektrik geçirijiligi 3.5 × 10-8s / sm (c-ok, 22 ° C, 1KHz)
  Malylylyk giňelme koeffisiýentleri a1= 11 x 10-6° C.-1
  a2= 9 x 10-6° C.-1
  a3 = 0.6 x 10-6° C.-1
  Malylylyk geçirijilik koeffisientleri k1= 2.0 x 10-2W / sm ° C.
  k2= 3.0 x 10-2W / sm ° C.
  k3= 3.3 x 10-2W / sm ° C.
  Geçiriş aralygy 350nm ~ 4500nm
  Faza gabat geliş aralygy 984nm ~ 3400nm
  Absorbsiýa koeffisiýentleri a <1% / cm @ 1064nm we 532nm

   

  Çyzykly däl häsiýetler
  Faza gabat gelýän aralyk 497nm - 3300 nm
  Çyzykly koeffisiýentler
  (@ 10-64nm)
  d31= 2.54pm / V, d31= 4.35pm / V, d31= 16.9pm / V.
  d24= 3.64pm / V, d15= 1,91pm / V 1,064 mm
  Netijeli çyzykly optiki koeffisiýentler deff(II) ≈ (d24- d15) günä2qsin2j - (d15günä2j + d24cos2j) sinq

   

  1064nm lazerli II SHG görnüşi
  Faza gabat gelýän burç q = 90 °, f = 23.2 °
  Netijeli çyzykly optiki koeffisiýentler deff»8.3 xd36(KDP)
  Burç kabul etmek Dθ= 75 mrad D.φ= 18 mrad
  Temperaturany kabul etmek 25 ° Ccm
  Spektral kabul etmek 5.6 sm
  Pyýada burçy 1 mrad
  Optiki zyýan çäkleri 1.5-2.0MW / sm2