• Cr2 +: ZnSe

  Cr2 +: ZnSe

  Cr² +: ZnSe doýup bilýän sorujylar (SA), gözüň howpsuz süýüminiň passiw Q-wyklýuçatelleri we spektral diapazonda 1,5-2.1 mkm işleýän gaty berk lazerler üçin ideal materialdyr.

 • Fe: ZnSe / Fe: ZnS

  Fe: ZnSe / Fe: ZnS

  Fe² +: ZnSe Ferrum doped sink selenid doýgun sorujylar (SA) 2,5-4.0 μm spektral diapazonda işleýän gaty berk lazerleriň passiw Q-kommutatorlary üçin ideal materialdyr.

 • Yb: YAG kristallary

  Yb: YAG kristallary

  Yb: YAG iň geljegi uly lazer bilen işleýän materiallardan biridir we adaty Nd-doped ulgamlaryna garanyňda diod-nasos üçin has amatlydyr.Köplenç ulanylýan Nd: YAG crsytal, Yb: YAG kristalynyň diod lazerleri üçin ýylylyk dolandyryş talaplaryny azaltmak üçin has uly siňdiriş zolagy bar, ýokary lazer derejesiniň ömri has uzyn, bir nasos güýji üçin termiki ýüküň üç-dört esse pes bolmagy.Yb: powerokary kuwwatly diodly nasosly lazerler we beýleki amaly programmalar üçin Nd: YAG kristalynyň ornuny tutmagyna garaşylýar.

 • Tm: YAP kristallary

  Tm: YAP kristallary

  Tm dopirlenen kristallar, 2um töweregi emissiýa tolkun uzynlygy bilen düzülip bilinýän berk lazer çeşmeleri üçin saýlama materialy hökmünde hödürleýän birnäçe özüne çekiji aýratynlyklary öz içine alýar.Tm: YAG lazeriniň 1,91-den 2.15-e çenli sazlanyp bilinjekdigi görkezildi.Şonuň ýaly-da, Tm: YAP lazeri 1,85-den 2,03 um aralygynda sazlap bilýär. Tm-iň üç derejeli ulgamy: doply kristallar degişli nasos geometriýasyny we işjeň metbugatdan gowy ýylylyk çykarmagy talap edýär.

 • Ho: YAG kristallary

  Ho: YAG kristallary

  Ho: YAG Ho3+izolýasiýa lazer kristallaryna dykylan ionlar, CW-den re modeim gulpuna çenli wagtlaýyn reesimlerde işleýän 14 sany köpsanly lazer kanalyny görkezdi.Ho: YAG, adatça, 2,1 mkm lazer zyňyndylaryny öndürmek üçin täsirli serişde hökmünde ulanylýar5I7-5I8lazer uzakdan duýmak, lukmançylyk hirurgiýasy we 3-5mikron zyňylyşyna ýetmek üçin Orta IR OPO-ny nasos ýaly programmalar üçin geçiş.Göni diod nasos ulgamlary we Tm: Süýümli lazer nasos ulgamy, eňňitleriň netijeliligini görkezdi, käbirleri teoretiki çäklere ýakynlaşdy.

 • Er: YSGG / Er, Cr: YSGG kristallary

  Er: YSGG / Er, Cr: YSGG kristallary

  Erbiumdan işjeň elementler, 3 µm diapazonda ýaýran diod nasosly gaty lazerli diod üçin niýetlenen “Yttrium Scandium Gallium Garnet” kristallary (Er: Y3Sc2Ga3012 ýa-da Er: YSGG).Er: YSGG kristallary giňden ulanylýan Er: YAG, Er: GGG we Er: YLF kristallary bilen birlikde ulanylyşynyň perspektiwasyny görkezýär.

123Indiki>>> Sahypa 1/3