• Lazer çyrasy

  Lazer çyrasy

  Adatça, ksenon çyrasy, ksenon gaz bejergisi bilen doldurylan ýokary vakuum turbasyndan soň, gaz çykaryjy lampanyň impuls ýeňil impulsyny çykarmak üçin elektrik energiýasyny saklamak üçin iki metal elektrodyň kwars aýna turbasynda möhürlenmeli.Ksenon çyrasy lazer nagyş maşynynda, lazer kebşirleýiş maşynynda, lazer buraw maşynynda, lazer gözellik maşynda giňden ulanylýar.Highokary kuwwatlylygy, ýokary netijelilik nasos lazer şöhlesiniň hili, uzak ömri we beýleki aýratynlyklary bilen ýokary hilli dykyzlykly tori wolframy, bariý, seriý wolfram elektrod wolframy ýa-da ksenon lampa elektrodlary üçin turba materialy hökmünde ýokary hilli UV süzgüçli kwars turbasyny öndürýäris. .

 • Päsgelçilik süzgüçleri

  Päsgelçilik süzgüçleri

  DIEN TECH spektral diapazonda 200 nm-den 2300 nm-e çenli ýokary hilli standart we adaty ýasalan dar zolakly päsgelçilik süzgüçlerini üpjün edýär.

 • Plano-konkaw linzalar

  Plano-konkaw linzalar

  “Plano-konkaw” linzasy, ýagtylygy proýeksiýa we şöhläni giňeltmek üçin iň köp ulanylýan elementdir.Antireflektiw örtükler bilen örtülen linzalar dürli optiki ulgamlarda, lazerlerde we gurnamalarda ulanylýar.

 • Super akromatiki tolkunlar

  Super akromatiki tolkunlar

  “Super Achromatic Tolkun” uly tolkun uzynlygy giň zolakda gaty tekiz fazany gijikdirip biler.Çärýek tolkunlarynyň giň zolakly ulgamy 325-1100nm ýa-da 600-2700nm, Halfarym tolkunlar 310-1100nm ýa-da 600-2700nm.“Super Achromatic Tolkun” standart ýelimlenen struturalary kabul edýär. Müşderiniň islegine görä fazanyň yza galmagyny we tolkun uzynlygyny sazlap bileris.

 • Hakyky nol sargyt tolkuny

  Hakyky nol sargyt tolkuny

  Leeke plastinka hakyky nol tertipli tolkun giň spektrli geçirijilik giňligi, giň temperatura zolagy, giň burç zolagy, adaty tolkun uzynlygy bilen ýokary zyýan çäkleri: 1064,1310nm, 1550nm we galyňlygy 0.028mm çenli.

 • Pes tertipli tolkun

  Pes tertipli tolkun

  Pes tertipli tolkun plitalary, inçejikligi 0,5 mm-den az bolany üçin köp tertipli tolkun plitalaryndan has gowy).Has oňat temperatura (~ 36 ° C), tolkun uzynlygy (~ 1.5 nm) we hadysanyň burçy (~ 4,5 °) zolak giňligi we umumy ulanyşda giňden ulanylýan ýokary zyýan çäkleri.Şeýle hem tygşytly.

123Indiki>>> Sahypa 1/3