Täze BGGSe kristallary

  • Optokary optiki zeper çäkleri (110 MW / cm2)
  • Giň spektral aýdyňlyk diapazony (0,5-18 mk)
  • Lineokary çyzyksyzlyk (d11 = 66 ± 15 pm / V)
  • Adatça lazer şöhlelenmesiniň ýygylygyny orta IR diapazonyna (ýa-da içinde) öwürmekde ulanylýar
  • CO we CO2-lazer şöhleleriniň ikinji garmoniki nesli üçin iň täsirli kristal
  • Bu kristalda köp setirli CO-lazer radiasiýasynyň giň zolakly iki basgançakly ýygylygy ZnGeP2 we AgGaSe2 kristallaryndan has ýokary netijelilik bilen 2,5-9.0 mk tolkun uzynlygy aralygynda mümkindir.

 

"Köp halatlarda mugt nusgalar berip bileris, has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutuň!"

DIEN TECH topary

BGGSe kristallary barada has giňişleýin maglumat

Iş wagty: Iýul-28-2022